Föremål

Föremål

6 järnfragment, sannolikt från flera olika föremål. 1 med textilrester (tuskaft?).

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Föremål
  • Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal fragment
6
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609658_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881