Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bryne

Långsmalt skifferbryne.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bryne
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Skiffer
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608378_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881