Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment

Siden. Passementeri, silver. Taf. 29:2

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Textil
  • Siden
Teknik
Passament
Antal
7
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
617950_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 944
  • Fyndnummer: 21
Litteratur
Birka III. Die Textilfunde., Taf. 29:2 (Geijer, Agnes)
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Posamentband
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Flätat posamentarbete av wier silvertråd (det vill säga silvertråden är lindad runt en kärna). Flätan är fastsydd på ett sidentyg vävt i samitum av vilket tre olika längder har bevarats. Vissa sidor på sidentyget har en skarp kant, troligen har tyget varit skuret i remsor som sen monterats tillsammans med posamenten eller fästs på ett klädesplagg. Posamenten börjar med enkelknutar, 5–3 efter varandra. Sedan delas den och två knutar görs bredvid varandra, sen omväxlande en enkel knut och två. Arbetet och banden har sannolikt smyckat ett klädesplagg. Gravfynd från Birka, Bj 944, Adelsö socken, Uppland.