Föremål

Hängbryne

Enkelt hängbryne.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Hängbryne
  • Bryne
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Skiffer
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610672_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881