Spänne

Ringspänne.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 449715_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 43
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 43
Kontextnamn Bj 43
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875