Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Osteologisk samling
Material
Ben obränt
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
1047995_HST
Andra nummer
Fyndnummer: R001083
Historisk plats
Osteologisk artbedömning
Pisces (Fiskar)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23