Nål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nål, Fragment
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614743_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881