Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 20 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
147053_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 60
Historisk plats
Osteologisk artbedömning
Sus scrofa domestica (Tamsvin)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875