nit/spik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 13
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 451455_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 200
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 200
Kontextnamn Bj 200
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1874