Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Läder
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 610845_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 987
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 987
Kontextnamn Bj 987
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881