Föremål

Rund vikt

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Rund vikt
  • Vikt
  • Fragment
Kategori
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Antal
2
Antal fragment
6
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
613670_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881