Upphov: Okänd, Historiska museet/SHM (CC BY-NC-ND 2.5) Du får dela, men inte bearbeta, verket för alla ändamål som inte är kommersiella så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Miniatyr spjutspets

Tångepilspets eller miniatyrsjutspets.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Miniatyr spjutspets
  • pil/miniatyrspjut
Kategori
  • Religion och kult
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
181770_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881