Föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Kategori Hantverk och redskap, Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 8
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 636265_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881