Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstålsformat hänge

Eldstålsformigt hänge av silver.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformat hänge
  • Hänge
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107857_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 950
  • FID: 107857
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 950
Undersökare
Undersökningsår
1881
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Hänge
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Eldstålsformigt hänge av silver. Hänget hade en magisk funktion och eldstålsformen, samt gnistorna som ett sådant verktyg framkallar, anses anspela på guden Tor. Gravfynd från Birka, Bj 950, Adelsö socken, Uppland.