Föremål

Föremål

2 bronsfragment.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Föremål
  • Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609433_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881