Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kamfodral

Ett 10-tal fragment av 1 kamfodral av läder. Bland fragmenten kan finnas bitar av börsen från samma grav.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kamfodral
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Läder
Antal
1
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
441959_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881