Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

Ett 40-tal fragment av (sannolikt) 2 skrin.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Lås, beslag bärring
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä
Antal 2
Antal fragment 40
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611166_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881