Upphov: Sundström, Amica, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment

Avslutningsknut av spiralsilver. Taf. 28:10

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Textil
Teknik
Passament
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
616585_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 989A
  • Fyndnummer: 18
Litteratur
Birka III. Die Textilfunde., Taf. 28:10 (Geijer, Agnes)
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 989A
Undersökare
Undersökningsår
1881