Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

ordensminiatyrkedja

Dubbel, valsad guldkedja med stift i båda ändar, på kedjan fäst med fyrkantiga ringar 11 miniatyrtecken: Från höger: 1 - Nordstjärneorden (RNO1920, KNO2kl 1926). 2 - Karl XIII:s orden (RCXIII:sO 1928). 3 - Gustav V:s jubileumsminnestecken I, 1928. 4 - Serafimerorden (kanslist vid KMO 1903). 5 - Vasaorden (RVO 1911). 6 - Litteris et Artibus. Krönt guldmedalj. Åtsida: Gustav V. halsbild, profil v, signatur: "A.L.", omskrift: "GUSTAVUS.V.SVEC.GOTH.VAND.REX". Frånsida: lagerkrans, text: "LITTERIS // ET // ARTIBUS", stämplar: CFC, tre kronor, 23K (C.F.Carlman, Stockholm). 7 - Världspostföreningens medalj. Krönt silvermedalj. Åtsida: Gustav V, halsbild, profil v, signatur: "A.L.", omskrift: "GUSTAF.V.SVERIGES.KONUNG". Frånsida: posthorn och två korslagda kvistar, därovanför "1874-1924", därnedanför: "STOCKHOLM", omskrift: "VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN". 8 - Skyttemärke av brons, Sverige. 9 - Johanniterorden, balliet Brandenburg (RJohO 1912, RRJohO 1929). 10 - Dannebrogsorden (RDDO 1925) 11 - S:ta Annaorden, Ryssland (enl.Elgenstierna RRS:tStO3kl 1910).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensminiatyrkedja
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Guld, Emalj, Brons
Storlek Vikt 29 g, Längd 174 mm
Antal 1
Datering 1930 (1930 cirka)
Tillverkare Bauer, H (Förmedlare), Carlman, C F (Tillverkare), Gustaf V av Sverige (Påskrift)
Tidigare ägare Givare: Rudbeck, Johannes R G
Avbildad Gustaf V av Sverige
Inskription Dekor: Gustav V halsbild profil v., Dekor: krans, lager, Dekor: posthorn + 2 korsl.kvistar, Signatur/Påskrift: VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN STOCKHOLM 1874-1924, Signatur/Påskrift: LITTERIS ET ARTIBUS, Signatur/Påskrift: GUSTAVUS.V.SVEC.GOTH.VAND.REX., Signatur/Påskrift: GUSTAF V SVERIGES KONUNG, Signatur/Påskrift: VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN STOCKHOLM 1874-1924, Signatur/Påskrift: LITTERIS ET ARTIBUS, Signatur/Påskrift: GUSTAF V SVERIGES KONUNG, Signatur/Påskrift: GUSTAVUS.V.SVEC.GOTH.VAND.REX.
Föremålsnummer 567_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 35:44