Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hänge

Litet fyrsidigt ornerat hänge med konvex ovansida. På baksidan (som numera är lös) finns liten runristning. Signum U ANF1937; 163 $

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Hänge
  • Runbleck
Kategori
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 2 g
  • Längd 17.8 mm
  • Bredd 15.8 mm
Teknik
Filigran
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Inskription
Runor
Föremålsnummer
843849_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 552
  • Runsignum: U ANF1937;163
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 552
Undersökare
Undersökningsår
1878
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Hänge
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Litet fyrsidigt hänge av silver. Framsidan är konvex och filigranornad med ett ett smalt, avlångt hål i centrum. På den släta baksidan, som numera är lös, finns en flerradig ristning med runor, vars innebörd fortfarande väntar på sin tolkning. Hänget kan ha varit en relikgömma. Det ingick, tillsammans med andra silverhängen, i en större pärluppsättning. Gravfynd från Birka, Bj 552, Adelsö socken, Uppland.