Föremål

Remsölja

Mycket stor och helt sönderfallen remsölja.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Remsölja
  • Fragment
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
9
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609338_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881