Föremål

Oval spännbuckla

Upphov: Lindwall, Karl Axel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Oval spännbuckla
  • Spänne
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1259265_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1937
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare