Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

preparat

1 ask med preparat - dvs. material som legat ovanpå och under silverhängena och bevarats genm silverkloridutsöndring från dessa.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning preparat
Material Organiskt material, Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611372_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881