Foto: Androsjtjuk, Lena, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

2 rektangulära låsbeslag och bandformig låsfjäder som avslutas i ena änden med en ring.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Lås, Låsfjäder
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä, Textil
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577443_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1081
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1081
Kontextnamn Bj 1081
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881