Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Emalj, obränd
Storlek
Vikt 678 g
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
146975_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Osteologisk artbedömning
Equus ferus caballus (Tamhäst)
Osteologisk benslagsbedömning
Dens (Tand)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881