Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 429 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder
Föremålsnummer 147040_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 58
Osteologisk artbedömning Bos taurus (Nötkreatur)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Norr om Borg, Fornlämning: L2017:1478, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 58
Kontextnamn Bj 58
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875