Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 58

Yttre beskrivning: 6,6 × 6,9 meter, Uppgifter om höjd saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 58 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 36885_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 58A Grav , 58B Grav
Huvudpost 137416_U