Upphov: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk kontext

Bj 58

Yttre beskrivning: 6,6 × 6,9 meter, Uppgifter om höjd saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext
58 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod
Vikingatid
Notering
  • [Kön]: Man
  • [unr]: Bj 58
Zon
1B
Plats
Referensnummer
36885_U
Undersökningsår
1875
Undersökare
Delar
Huvudpost
Relaterade föremål