Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Taf. 3

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Teknik plisserad
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 617977_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1062, Fyndnummer: 13
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1062
Kontextnamn Bj 1062
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881