Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Rem

2 hela och 2 fragmentariska beslag i form av krampa - spetsändade plåtbitar, med omvikta ändarna.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Rem, Beslag
Material Järn
Antal 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 575749_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 151
Kontextnamn Bj 151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875