Föremål

mikrostratigrafiskt preparat

1 ask med material som bevarats invid ett avrundat bronsföremål.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • mikrostratigrafiskt preparat
  • Konglomerat
  • Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Trä
  • Cu-legering
  • Organiskt material
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609669_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881