Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben bränt
Storlek Vikt 1 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder
Föremålsnummer 147041_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 60
Osteologisk artbedömning Aves (Fåglar)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 60
Kontextnamn Bj 60
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875