Upphov: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk kontext

Bj 60

Yttre beskrivning: Avlång hög 13,5 × 9-7,2 meter, 1,5 meter Sannolikt 2 sammanbygda högar, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext
60 Grav, Hög
Tidsperiod
Vikingatid
Notering
[unr]: Bj 60
Zon
1B
Plats
Referensnummer
36887_U
Undersökningsår
1875
Undersökare
Delar
Huvudpost
Relaterade föremål