Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 60

Yttre beskrivning: Avlång hög 13,5 × 9-7,2 meter, 1,5 meter Sannolikt 2 sammanbygda högar, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 60 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 60
Zon 1B
Referensnummer 36887_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 60A Skelettgrav, 60B Skelettgrav, 60C Brandgrav, 60D Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147041_HST Ben, 148248_HST Ben, 148261_HST Ben, 148433_HST Ben, 461556_HST Kärl, 560953_HST preparat, 611610_HST Kam, 611612_HST Fragment