Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 60

Yttre beskrivning: Avlång hög 13,5 × 9-7,2 meter, 1,5 meter Sannolikt 2 sammanbygda högar, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 60 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 60
Zon 1B
Referensnummer 36887_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 60A Grav , 60B Grav , 60C Brandgrav , 60D Brandgrav
Huvudpost 137416_U