Föremål

nålhus/synål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • nålhus/synål
  • Fragment
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
613700_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881