Föremål

Kedja

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kedja
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
35
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
613691_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881