Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben bränt
Storlek Vikt 2 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder
Föremålsnummer 147149_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 91
Osteologisk artbedömning Mammalia (Däggdjur)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 91
Kontextnamn Bj 91
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875