Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 91

Yttre beskrivning: Avlång, 7,2 × 3,9 meter, Höjd 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 91 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 91
Zon 1E
Referensnummer 36918_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 91A Kistgrav, 91B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147149_HST Ben, 147704_HST Ben, 148651_HST Ben, 458527_HST Organiskt material, 616514_HST Fragment