Fragment

Tjocka, något böjda tenfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 575867_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 151
Kontextnamn Bj 151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875