Föremål

Isbrodd

Sönderfallen isbrodd.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Isbrodd
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
6
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609355_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881