Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment

Hasplat råsilke tuskaftsväv med varpflottering, så kallad Han damast, geometriskt mönster omväxlande små kvadrater och trappformade avgränsande fyrkanter, ena trådsystemet blåfärgat, samt sidentyget målad eller tryckt med guld, från Kina tidig Tang dynasti (ca. 618-700 AD). Fastsydd över söm posamentfläta av spiralsilvertråd. Taf. 13:4

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
  • Huvudbonader
  • Arkeologisk samling
Material
  • Textil
  • Siden
Teknik
Tuskaft
Antal
3
Datering
900 – 999
Tidsperiod
  • Vikingatid
  • Tang
Tillverkningsplats
Motiv
Geometriskt mönster
Fysiska egenskaper
  • Färg: Blå
  • Färg: Guld
Föremålsnummer
617937_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 944
  • Fyndnummer: 20
Litteratur
Birka III. Die Textilfunde., Taf. 13:4 (Geijer, Agnes)
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Sidentyg
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Fragment av kinesiskt sidentyg, tillverkat under Tangdynastin (cirka 618–700 evt). Hasplat råsilke i tuskaftsväv med varpflottering, så kallad Han-damast. Tyget har geometriskt mönster med omväxlande små kvadrater och trappformade avgränsande fyrkanter. Trådsystemet är blåfärgat, samt målat eller tryckt med guld. Över sömmen har en posamentfläta av spiralsilvertråd sytts fast. Textilfragmentet kommer troligen från en huvudbonad. Gravfynd från Birka, Bj 944, Adelsö socken, Uppland.