Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kniv

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv, Kniv, Knivslida, Beslag
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Läder, Cu-legering
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614716_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881