nit/spik

5 klinknaglar, 4 nitfragment, varav 1 - sammansmält med benbit, 2 spikar, 2 fragment av stift, 9 fragment av nitar och/eller spikar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Ben
Antal fragment 22
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 479829_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 196
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 196
Kontextnamn Bj 196
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1874