Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kalendersvärd Solingen

Fäste av stål, delvis försilvrat, delvis förgyllt (silver och guld påslaget) med snidad och punsad ornering. Knapp platt med rundade sidor, förgylld, på båda sidor ett liggande, ojämnt ovalt fält, ornerat med ett blomornament i tjockt pålagt silver mot mörkanlöpt botten, fältet omgivet av repstavsbård i silver. Pareranordning bestående av fantasifullt och irrationellt svängda delar: upptill utsvängd handbygel; nedåtböjda parerstänger med uppsvängda ytterändar, vilkas nederdelar är försedda med rundat inåtböjda byglar; på utsidan en större upåtsvängd och en mindre nedåtsvängd parerplåt, båda rundat ovala och kupiga; på insidan en tumbygel, som nedtill förgrenar sig i två byglar anslutna till parerstängernas inåtböjda byglar. Utsidan av pareranordningen med rik punsad ytornering i form av blad- och blomornament i tjockt pålagt silver mot mörkanlöpt botten, fälten inom smal repstavsliknande bård i silver. Parerplåtarnas kantbårder och byglarnas ytterändar förgyllda. Insidan av pareranordningen slät med punsade blomornament på mitten av handbygeln och på byglarnas ytterändar. Pareranordningen utgör i sin helhet, liksom kaveln och dess lindning med silvertråd en sentida komplettering, sannolikt från 1800-talets mitt. Klinga rak, flackslipad, tvåeggad och med en 40 mm lång ricasso, udden formad som en utdragen spetsbåge. Orneringen etsad. Utsidans bas med tvärställd inskription i frakturstil: "Ain gemainer Calender alle Jar Zü gebraüchen". Därnedanför en liten rund bladkrans, på sidorna hållen av två mot varandra vända enhörningar, stående på bakbenen; kransen omslutande bönen Fader vår på tyska, synnerligen små bokstäver: "Vatter unser ", texten dels horisontellt, dels i ring. Härefter följer utmed klingans längd till ca 124 mm från spetsen likaledes i tvärställd text kalendarier för månaderna januari till och med juni, månadsnamnen rubricerade på latin: "Januarius, Februa, Martius, Aprilis, Maijus, Junius", dagnamnen utsatta, vanligen på latin. Vid spetspartiet efter sista dagen i maj återfinns i små siffror årtalet:1597. Vid sidorna av kalendarietexten vapensköldar, till v. om januari "Die Geistlichen Chürfürst":"Potestat" (?, sköld med kors); "Meintz" (sköld med hjul); "Cöln" (sköld med kors); "Trier" (sköld med kors). Till v. om Februari otydlig rubrik: "Bayen" (sköld med örn); "weig" (sköld kvadrerad med hjälm och hjälmprydnad); "Schwaben" (sköld med tre lejon, hjälm o hjälmprydnad); "Lottrin" (sköld m band m tre örnar, hjälm m hjälmprydnad); Rubrik "Die Vier Burggraffen": "Nürnnberg" (sköld m lejon o bård, hjälm o hjälmprydnad); "Maidenburg" (delad sköld, dexter sju gånger delad, sinister halv dubbelörn, hjälm o hjälmprydnad); "Reineck" (sköld m fyra bjälkar, hjälm o hjälmprydnad); "Stromberg" (sköld m tre fåglar, hjälm och hjälmprydnad). Kanten därframfö med kabbalistiska tecken (?, två femuddiga stjärnor mm). Till h. "Die Vier Weltlichen Chürfürsten": "Boha" (sköld med lejon sinister); "Pfalz" (sköld med lejon dexter); "Sachssen" (sköld sju gånger delad m rutkrans); "Brandenb" (sköld m örn). Därefter rubrik "Die Vier Margrauen": "Merhem" (?, sköld med rutad örn, hjälm o hjälmprydnad dito); "Brandenb" (sköld m krönt örn, hjälm, hjälmprydnad vingar); "Baden" (sköld kvadrerad, fält 1 och 4 balk, fält 2 o 3 rutat, hjälm m hjälmprydnad); "Meissen" (utplånad sköld, hjälm m hjälmprydnad mansbyst). Rubrik "Die Land gra" (?): "Thür" (?, sköld med randigt lejon, hjälm prydnad vesselhorn); "Hessen" (samma vapen som Thüringen?); "Leu..be" (sköld kluven och två gånger delad, hjälmprydnad mansbyst); "Elsass" (sköld med balk åtföljd av kronor, hjälm m hjälmprydnad kudde med vapnet). Därframför de kabbalistiska tecknen. Klingans insida med ornering som i princip följer den på utsidan. Månadsnamnen: Julius; August; Septem; Octob; Nouvem; Decem. Baspartiets ornering med otydligt vapen, delad sköld, upptill ett uppstigande lejon, nertill utskjutande kugghjul eller kvarnhjul (staden Mühlhausen i Thüringen?). Till vänster otydlig rubrik "grau", därefter: "Cleue" (sköld med hjärtsköld och liljestänglar, hjälmprydnad dito); otydlig text, vapen med kors; "Schwarzenburg" (sköld och hjälmprydnad med lejon); "Zill.." (sköld kvaderade, fält 1 och 4 tre stjärnor, fält 2 o 3 tre gånger delat, hjälm med otydlig hjälmprydnad). Rubrik "Die Vier Stett": "Augspurg" (vapen med pinjekotten); utplånat vapen och otydlig text; "Ach" (vapen med krönt örn); "Lübeck" (sköld delad). Rubrik "Die Vier" (fortsätter möjligen på h sida?): "Cöln" (sköld delad, upptill tre kronor); "Mantz" (sköld med svart kors). Upptill till h rubrik: "Die Vier Ritter" (?): otydlig text "delan" (sköld med kors, hjälmprydnad krönt mansbyst); otydlig text "rund" (sköld med lejon, hjälmprydnad dito); "Melding" (sköld m balk med två örnar,hjälmprydnad två vingar); "Frauenberg" (sköld med stolpe, hjälmprydnad strut med krona och påfågelsfjädrar?); Rubrik "Die Vier Dörffer": "Ulm" (sköld delad av svart och vitt); "Hagenau" (sköld med ros); otydlig text "S.." (sköld med örn); "Bamber" (sköld med man(?) hålland korssköld). Därefter fortsätter möjligen rubriken från v sida "Bau..": "Regenspur.." (sköld med två korsade nycklar); "Salzbur.." (sköld delad med lejontill v och bjälke till h). Därframför på båda sidor två längsgående kartuscher med otydlig text. På båda sidor av ricasson en inslagen mästarstämpel i form av två krönta bokstäver, den övre ett O.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material Stål, Silver, Guld, Silvertråd
Storlek Längd 791 mm (klinga), Bredd 47 mm (klinga), Bredd 205 mm (fäste)
Teknik Etsning, Snideri, punsning, Påslagning
Antal 1
Datering 1597, 1597-01-01 – 1597-12-31
Tillverkningsplats Tyskland, Solingen
Tidigare ägare Givare: Bielke, Axel Gabriel
Inskription Dekor: heraldiska vapen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Köln, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Brandenburg, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Mainz, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Pfalz vid Rhen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Sachsen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Trier, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Böhmen, Signatur/Påskrift: Vater unser ...
Föremålsnummer 10937_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5693:a