Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Korsformigt hänge

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Korsformigt hänge, Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning, Religion och kult
Material Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 108349_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881