Föremål

Pyndare

Upphov: Mohr, Jens, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Pyndare
  • Våg
Kategori
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107096_HST
Andra nummer
Undernummer: 001
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Mästermyrfyndet
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Våg
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Pyndare av järn med detaljer av brons. Vågar av det här slaget användes för väga olika varor och material, allt från textilier till livsmedel och råmaterial. Varorna hängdes på kroken och genom att skjuta visaren längs med den graderade stången tills jämvikt uppnåddes, kunde vikten läsas av. Mossfynd från Mästermyr, Silte socken, Gotland.