Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Pincett

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pincett
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588602_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1144
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1144
Kontextnamn Bj 1144
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888