Fragment

1 litet fragment och 1 liten tråden.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment, Textilfragment, Tråd
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Textil
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577550_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1081
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1081
Kontextnamn Bj 1081
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881