Ben

Låg i ask med järnfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben bränt
Storlek Vikt 1 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 597992_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 151
Kontextnamn Bj 151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875