nit/spik

3 nitfragment, 2 spikfragment, 31 fragment av nitar och/eller spikar, varav 1 tjock ten, rund i tvärsnitt.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 36
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 477522_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 142
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 142
Kontextnamn Bj 142
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875