Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kärl

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl, Mynning, Kantbeslag
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Cu-legering, Trä
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614656_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 987
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 987
Kontextnamn Bj 987
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881