Föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Material Järn
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 526710_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 756
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Förvärvskälla Birka och Hovgården
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 756
Kontextnamn Bj 756
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879